GT Mobile Navigation

 

Специализиран софтуерен продукт за туристическа анимация, разработен като мобилно приложение за Android, специално създадено с оглед технологичното оборудване на предоставяно на потребителите по време на организираните от GTKary автомобилни туристически турове.
Приложението предоставя на потребителя интерактивно информационно обезпечение на разработените и предоставяни от GTKary туристически маршрути и включените в тях туристически обекти.

Приложението е достъпно на 10 езика: български, английски, немски, руски, гръцки, турски, френски, испански, румънски, италиански и може да бъде свободно изтеглено от GooglePlay.

Можете да изтеглите и разгледате приложението GT Mobile Navigation, разработено за мобилни устройства тип таблет, с операционна система Android, весия 4.2 и по-висока.

QR Code
 

Приложението GT Mobile Navigation е създадено по проект „ИНТЕРАКТИВЕН И ИНОВАТИВЕН ТУРИЗЪМ В ОБЩИНИТЕ ЧЕПЕЛАРЕ, ЛЪКИ И БАНИТЕ“ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Стратегията за местно развитие на МИГ „Преспа” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

TWITTER:


Follow us