Общи условия за ползване и опазване на личните данни

Джи Ти Кари поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта или когато използвате нашите онлайн услуги. Фирма Джи Ти Кари при никакви обстоятелства няма да Ви поиска повече информация относно личните Ви данни, във всички останали случаи, ако получите запитване от името на сайта ни за повече Ваши лични данни, Джи Ти Кари не носи отговорност.

Джи Ти Кари си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

С достъпа си до този сайт и резервациите, които правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

 

Видове информация, която събираме

Когато използвате нашите онлайн услуги и създавате профил в системата, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, дата на разждане, телефон(желателно е да бъде изписан в писмото запитване до нас), e-mail адрес.

Личните данни се обработват и ползват от Джи Ти Кари при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.

Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.
Джи Ти Кари не публикува и не разпространява материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с чужди авторски права или с други защитени от закона права на трети лица, без изрично да упомене това и без да е налице изричното съгласие за това на притежателя на тези права, включително и да не публикува и да не разпространява снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на снимките в този сайт
Джи Ти Кари не публикува невярна и/или подвеждаща информация, нито материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица или имащи открито рекламно съдържание(освен логата и препратките на партньорски фирми и организации с тяхното изрично съгласие)

 

Ограничаване на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публикувани на сайта, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на “последна инстанция”.

TWITTER:


Follow us